अर्धसंवाहक संरक्षणासाठी बोल्ट कनेक्ट केलेला स्क्वेअर पाईप प्रकार वेगवान-अभिनय फ्यूज दुवे